Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i pojazdów w okresie zimowym w miejscach narażonych na występowanie oblodzenia i śniegu.

Zastosowanie kabli lub mat grzejnych usuwa zalegający śnieg i lód z ogrzewanych powierzchni podjazdów, chodników czy schodów.
Instalacje przeciwoblodzeniowe są wykonywane również na dachach, w rynnach, korytach i rurach spustowych w celu ochrony przed soplami, zaleganiem śniegu oraz w celu zapewnienia odprowadzenia wody z topiącego się śniegu i lodu do kanalizacji deszczowej.
Brak takich systemów może spowodować uszkodzenia rynien, rur spustowych, elewacji oraz sytuacje niebezpieczne wywołane przez spadające sople i nawisy śniegu z dachów.

Zobacz nasze realizacje

Instalacje przeciwoblodzeniowe zjazdów do garaży, chodników, schodów

Instalacje przeciwoblodzeniowe rynien, rur spustowych, dachów

Przewiń do góry